CÁCH THÊM TÊN VÀO GIẤY TỜ NHÀ

 • 10 Tháng Mười, 2019
 • Đăng bởi editor
Sở hữu tài sản chung với con cái của quý vị hoặc với một người thừa kế khác là phương pháp thông dụng để tránh cho giấy tờ nhà khỏi phải qua thủ tục kiểm tra. Phương thức này cho phép người ta tự động thừa hưởng tài sản của quý vị bởi vì những người trong giấy tờ nhà đã “sở hữu” khối tài sản đó rồi.

Soạn Một Giấy Tờ Nhà Mới Để Tránh Thủ Tục Kiểm Tra
Giải pháp lý tưởng nhất là quý vị đừng thêm tên của con quý vị vào giấy tờ nhà hiện tại. Quý vị sẽ lập nên một giấy tờ nhà mới với một nhóm chủ sở hữu mới, kể cả chính quý vị, người hôn phối của quý vị, và con cái của quý vị. Quý vị sẽ trở thành người thừa hưởng có quyền thừa kế sau khi những người khác chết đi. Nếu quý vị chỉ đơn giản thêm tên của con mình vào giấy tờ nhà có sẵn thì đứa con đó không tự động được quyền thừa kế sau khi những người khác chết đi.

Xét Tới Việc Nhờ Luật Sư
Quý vị nên xét tới chuyện làm việc chung với một luật sư về kế hoạch phân chia tài sản hoặc một luật sư chuyên về tài sản. Chỉ cần một từ ngữ sai hoặc bị thiếu đi trong chứng thư đồng thừa hưởng tài sản cũng có thề dẫn tới chuyện quyền thừa hưởng tài sản bị kiểm tra.

Người Thừa Kế Trong Giấy Tờ Nhà
Một chứng thư về người thừa kế, đôi khi còn được gọi là chứng thư chuyển nhượng tài sản sau khi chết, có thể là một văn kiện thay thế cho việc tạo dựng một chứng thư chỉ rõ quyền sở hữu sau khi những người khác chết đi. Với loại chứng thư này, quý vị khỏi phải thêm tên của con mình làm sở hữu chủ mới của tài sản khi quý vị còn sống. Nói cho đúng hơn thì người con sẽ sở hữu tài sản khi quý vị chết đi.

Quý vị – hoặc Quyền Sở Hữu Tài Sản Của Quý vị – Có Thể Bị Đánh Thuế Vì Đó Là Quà Tặng
Kể từ năm 2018, khi quý vị tặng cho ai thứ gì có giá trị trên $15,000 thì Sở Thuế Lợi Tức coi đó là quà tặng phải chịu thuế. Loại quà tặng này bao gồm cả việc tạo dựng một chứng thư mới trao cho con quý vị quyền lợi của sở hữu chủ trong gia đình, dựa vào đánh giá cho rằng người con đó không phải trả món vật mình sở hữu theo giá thị trường.
Hãy lập hồ sơ khai thuế quà tặng liên bang theo mẫu IRS Form 709 để báo cáo món quà đó cho Sở Thuế Lợi Tức khi trị giá tài sản được chia vượt quá $15,000. Số trị giá trên $15,000 sẽ phải chịu thuế đối với quý vị, chứ không phải đối với người được nhận quà tặng.

Tín Dụng Thuế Gộp Chung
Thuế quà tặng và thuế bất động sản cùng có khoản miễn trừ trọn đời – vì chúng được gộp chung lại. Nếu lúc sinh thời quý vị đem cho đi nhiều món tài sản đắt tiền thì việc khai mẫu thuế Form 709 trong mỗi lần cho như thế được tính vào khoản miễn trừ trọn đời của quý vị.

Những Vấn Đề Thuế Liên Quan Tới Lợi Tức Thương Mãi Hoặc Đầu Tư
Người con của quý vị sẽ phải trả mức gia tăng trị giá thuế của ngôi nhà khi được chuyển qua cho người con lúc quý vị qua đời, hoặc là qua thủ tục kiểm tra hoặc qua chứng thư thừa kế. Trên căn bản, ngôi nhà sẽ không phải chịu mức gia tăng trị giá thuế sau khi quý vị qua đời nếu quý vị tạo dựng quyền thừa hưởng chung với người con của quý vị bằng cách lập giấy tờ nhà mới trong lúc sinh thời của quý vị.

Các Vấn Đề Nổi Cộm Với Quyền Thừa Hưởng Chung
Quý vị không thể bán tài sản, tái tài trợ địa ốc hoặc vay nợ thêm mà không có sự đồng thuận của người con một khi quý vị đã cho người đó một phần quyền sở hữu trong một chứng thư đồng thừa hưởng.
Điều cần lưu ý là người con của quý vị có thể bán lại một cách hợp pháp quyền lợi của người đó trong bất động sản cho một bên thứ ba, một người lạ chẳng hạn, mà không cần có sự đồng thuận của quý vị trong trường hợp ngôn từ trong chứng thư không được viết cho chính xác.

Nếu người con của quý vị cuối cùng phải thế chấp tài sản để trả thuế, mắc nợ, hoặc gặp rắc rối trong thủ tục ly dị thì chính phủ, tức chủ nợ, hoặc người hôn phối cũ của người con có thể đòi quyền sở hữu bất động sản của quý vị

• Vann Phan Biên Dịch

Thương mại

MYVIET INC
 • 25 Tháng Một, 2019
 • Đăng bởi editor
MY VIET MAGAZINE
 • 25 Tháng Một, 2019
 • Đăng bởi editor
NHỮNG NẤC THANG CỔ ĐIỂN

Là một thiết kế vô cùng quan trọng trong mỗi ngôi nhà, cầu thang trở...

 • 6 Tháng Mười, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
diem-tin-dung-1
CÁCH TĂNG điểm tín dụng NHANH NHẤT?

THEO FAIR ISAAC CORPORATION, CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ XÂY DỰNG LẠI ĐIỂM TÍN DỤNG là...

 • 12 Tháng Mười Một, 2018
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
KINH TẾ Xí NGHIỆP VỚI GIÁO SƯ TIẾN SĨ KHƯƠNG HỮU LỘC

Giáo Sư Tiến Sĩ Khương Hữu Lộc có hai văn bằng Tiến sĩ về lãnh...

 • 25 Tháng Một, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
melania-trump
MELANIA TRUMP BỘ MẶT KHÁC CỦA NHÀ TRẮNG

Điều bất ngờ nhất là vị đệ nhất phu nhân có cặp mắt tinh anh...

 • 1 Tháng Mười Hai, 2018
 • Đăng bởi editor
Xem thêm