TIN DI TRÚ THÁNG 8 – ĐƠN XIN THỊ THỰC TRỰC TUYẾN HIỆN YÊU CẦU NGƯỜI NỘP ĐƠN CUNG CẤP LỊCH SỬ TƯƠNG TÁC TRÊN MẠNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI.

 • 23 Tháng Tám, 2019
 • Đăng bởi editor

Chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện một chính sách mới yêu cầu hầu hết người xin thị thực cung cấp thông tin về các tài khoản truyền thông xã hội của họ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã thêm các câu hỏi mới vào mẫu đơn xin thị thực trực tuyến (Mẫu DS-160, DS-260) yêu cầu người nộp đơn tiết lộ lịch sử tương tác trên các phương tiện truyền thông xã hội của họ. Ứng viên phải cung cấp thông tin về tất cả các nền tảng truyền thông xã hội mà họ đã sử dụng trong vòng 5 năm qua, bao gồm tất cả tên người dùng (username) được sử dụng trên mỗi nền tảng.
Ứng viên phải khai báo bằng cách nhấn chọn các nền tảng truyền thông xã hội mà họ đã sử dụng từ danh sách thả xuống gồm 20 nền tảng toàn cầu và sau đó cung cấp tên người dùng (username), tên hiển thị, hoặc các mã định danh khác được sử dụng cho mỗi nền tảng. Những người đăng ký chưa sử dụng bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào được liệt kê phải chủ động chọn “Không” trong menu thả xuống.
Mật khẩu cho tài khoản cá nhân không được yêu cầu cung cấp và không nên được cung cấp, và người nộp đơn không cần liệt kê các tài khoản truyền thông xã hội được thiết kế dùng cho doanh nghiệp hoặc tổ chức.
Sự thay đổi này được đề xuất vào tháng 3 năm 2018, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khoảng 15 triệu người nước ngoài nộp đơn xin thị thực vào Hoa Kỳ mỗi năm.

Thương mại

MYVIET INC
 • 25 Tháng Một, 2019
 • Đăng bởi editor
MY VIET MAGAZINE
 • 25 Tháng Một, 2019
 • Đăng bởi editor
CÔNG DÂN HOA KỲ CÓ CƠ SỞ KINH DOANH Ở ĐÀI LOAN MUỐN BẢO TRỢ TÀI CHÍNH ?
CÂU HỎI DI TRÚ THÁNG 9 3. Công Dân Hoa Kỳ Có Cơ Sở Kinh Doanh Ở Đài Loan Muốn Bảo Trợ Tài Chính?

Q: Tôi là công dân Hoa Kỳ từ năm 1996 nhưng 10 năm nay thì...

 • 31 Tháng Một, 2020
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
SINH VIÊN CÓ OPT HẾT HẠN, XIN LÀM VIỆC KHÔNG NHẬN LƯƠNG CÓ BỊ ẢNH HƯỞNG GÌ?
CÂU HỎI DI TRÚ THÁNG 9 2. Sinh Viên Có OPT Hết Hạn, Xin Làm Việc Không Nhận Lương Có Bị Ảnh Hưởng Gì?

Q: Em đang có hồ sơ H-1 với Sở Di Trú và đang được chờ...

 • 31 Tháng Một, 2020
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC PHÉP LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ KHÔNG?
CÂU HỎI DI TRÚ THÁNG 9 4. Nhân Viên Của Chúng Tôi Có Được Phép Làm Việc Tại Hoa Kỳ Không?

Q: Một nhân viên của chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc thi quốc...

 • 31 Tháng Một, 2020
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
cauhoiditru
CÂU HỎI DI TRÚ THÁNG 5-6 5. Xin Con Nuôi ở Nước Ngoài

Q: Tôi sinh ra ở Hoa Kỳ và là một công dân tốt, tôi không...

 • 3 Tháng Sáu, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm