TIN DI TRÚ THÁNG 8 – ĐƠN XIN THỊ THỰC TRỰC TUYẾN HIỆN YÊU CẦU NGƯỜI NỘP ĐƠN CUNG CẤP LỊCH SỬ TƯƠNG TÁC TRÊN MẠNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI.

 • 23 Tháng Tám, 2019
 • Đăng bởi editor

Chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện một chính sách mới yêu cầu hầu hết người xin thị thực cung cấp thông tin về các tài khoản truyền thông xã hội của họ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã thêm các câu hỏi mới vào mẫu đơn xin thị thực trực tuyến (Mẫu DS-160, DS-260) yêu cầu người nộp đơn tiết lộ lịch sử tương tác trên các phương tiện truyền thông xã hội của họ. Ứng viên phải cung cấp thông tin về tất cả các nền tảng truyền thông xã hội mà họ đã sử dụng trong vòng 5 năm qua, bao gồm tất cả tên người dùng (username) được sử dụng trên mỗi nền tảng.
Ứng viên phải khai báo bằng cách nhấn chọn các nền tảng truyền thông xã hội mà họ đã sử dụng từ danh sách thả xuống gồm 20 nền tảng toàn cầu và sau đó cung cấp tên người dùng (username), tên hiển thị, hoặc các mã định danh khác được sử dụng cho mỗi nền tảng. Những người đăng ký chưa sử dụng bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào được liệt kê phải chủ động chọn “Không” trong menu thả xuống.
Mật khẩu cho tài khoản cá nhân không được yêu cầu cung cấp và không nên được cung cấp, và người nộp đơn không cần liệt kê các tài khoản truyền thông xã hội được thiết kế dùng cho doanh nghiệp hoặc tổ chức.
Sự thay đổi này được đề xuất vào tháng 3 năm 2018, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khoảng 15 triệu người nước ngoài nộp đơn xin thị thực vào Hoa Kỳ mỗi năm.

Thương mại

NHỮNG ĐIỀU NÊN BIẾT KHI THUÊ NHÀ
 • 5 Tháng Sáu, 2019
 • Đăng bởi editor
MYVIET INC
 • 25 Tháng Một, 2019
 • Đăng bởi editor
MY VIET MAGAZINE
 • 25 Tháng Một, 2019
 • Đăng bởi editor
Thẻ xanh bảo lãnh con đang du học ở Hoa Kỳ, bị ảnh hưởng gì không?
CÂU HỎI DI TRÚ THÁNG 7 2. Thẻ Xanh bảo lãnh con đang du học ở Mỹ, bị ảnh hưởng gì không?

Tôi kết hôn với một công dân Hoa Kỳ, chúng tôi đã làm giấy tờ...

 • 15 Tháng Bảy, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
Visa-Bulletin my viet
VISA BULLETIN THÁNG 5

Family- Sponsored  All Chargeability Areas Except Those Listed CHINA- mainland born INDIA MEXICO PHILIPPINES  F1...

 • 20 Tháng Năm, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
PHẠM TỘI GÌ CÓ THỂ LÀM MẤT TÌNH TRẠNG DI TRÚ?

Hoa Kỳ là một xã hội tôn trọng pháp luật. Thường trú nhân ở Hoa...

 • 28 Tháng Hai, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
CÂU HỎI DI TRÚ THÁNG 5-6 4. Tôi cần làm gì để trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ?

Q: Vợ tôi là công dân Hoa Kỳ đã bỏ rơi tôi trước cuộc phỏng...

 • 3 Tháng Sáu, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm