THẺ XANH QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM (KÌ 2)

 • 9 Tháng Tư, 2019
 • Đăng bởi editor
Là một thường trú nhân, quý vị phải khai thuế thu nhập và báo cáo thu nhập của mình với Sở Thuế Vụ (IRS) cũng như cho cục thuế tiểu bang, cục thuế thành phố hoặc cục thuế địa phương nếu được yêu cầu.

Duy Trì Tình Trạng Thường Trú Nhân
Khi đã đạt được tình trạng thường trú nhân, quý vị sẽ tiếp tục là thường trú nhân trừ khi tình trạng của quý vị thay đổi theo luật nhập cư của Hoa Kỳ. Một cách mà quý vị có thể mất tình trạng thường trú nhân là từ bỏ nó. Quý vị từ bỏ tình trạng thường trú nhân bằng cách rời Hoa Kỳ và sống ở nước ngoài trong thời gian dài với ý định từ bỏ tình trạng thường trú nhân của mình. Hành xử của quý vị sẽ chứng minh cho ý định thực tế của mình. Có một số điều mà quý vị có thể làm để giảm khả năng chính phủ Hoa Kỳ nhận định rằng quý vị đã từ bỏ tình trạng thường trú nhân của mình:

–  Không rời khỏi Hoa Kỳ trong thời gian dài trừ những trường hợp cho thấy chuyến đi của quý vị chỉ nhằm mục đích tạm thời (ví dụ: đi học, nhận việc làm tạm thời, hoặc chăm sóc thành viên gia đình). Nếu quý vị vắng mặt một năm trở lên, quý vị không thể sử dụng Thẻ Thường Trú Nhân để vào Hoa Kỳ.
– Nếu có chuyện gì xảy ra làm chậm trễ việc quay trở lại Hoa Kỳ thì quý vị hãy chuẩn bị giải trình (các) lý do cho sự chậm trễ này.
– Phải khai thuế thu nhập liên bang, và, nếu có thể áp dụng, tiểu bang và địa phương.
– Phải đăng ký với Sở Quân Vụ (Selective Service), nếu quý vị là nam giới từ 18 đến 26 tuổi.
– Cung cấp địa chỉ mới của quý vị cho USCIS trong vòng 10 ngày mỗi khi chuyển nhà.

Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Là một thường trú nhân, quý vị phải khai thuế thu nhập và báo cáo thu nhập của mình với Sở Thuế Vụ (IRS) cũng như cho cục thuế tiểu bang, cục thuế thành phố hoặc cục thuế địa phương nếu được yêu cầu. Nếu quý vị không nộp giấy khai thuế thu nhập trong khi đang sống ở ngoài Hoa Kỳ trong bất cứ một khoảng thời gian nào, hoặc nếu quý vị khai rằng quý vị là “người không định cư” (non-immigrant) trên giấy khai thuế. Chính quyền Hoa Kỳ có thể quyết định rằng quý vị đã từ bỏ tình trạng thường trú nhân của mình.

Đăng Ký với Sở Quân Vụ
Mọi nam giới từ 18 đến 26 tuổi đều phải đăng ký với Sở Quân Vụ (Selective Service). Nam giới có thị thực nhập cư hoặc điều chỉnh tình trạng vào lứa tuổi này có thể đã được đăng ký tự động với Sở Quân Vụ. Nếu vậy, quý vị có thể đã nhận được thông tin trong thư nêu rõ quý vị đã được đăng ký. Nếu quý vị chưa chắc là mình đã đăng ký hay chưa thì hãy liên hệ Sở Quân Vụ, họ có thể kiểm tra hồ sơ của quý vị.

Thông Báo Địa Chỉ Mới cho USCIS
Quý vị phải thông báo cho USCIS nếu thay đổi địa chỉ. Đệ trình Mẫu Đơn AR-11, Đổi Địa Chỉ trong vòng 10 ngày chuyển chỗ ở. Để biết thông tin nộp đơn đổi địa chỉ, vui lòng truy cập trang web của USCIS tại www.uscis.gov/ addresschange hoặc gọi Dịch vụ khách hàng số 1-800-375-5283. Quý vị phải thông báo cho USCIS tất cả các lần quý vị thay đổi địa chỉ của mình.

Với tư cách là một thường trú nhân, quý vị cần phải xem Hoa Kỳ là quê hương mình cũng như phải tôn trọng và tuân thủ pháp luật của quốc gia này. Là một thường trú nhân cũng có nghĩa là quý vị có các quyền và trách nhiệm mới.

Là một thường trú nhân là một đặc ân chứ không phải là quyền. Chính quyền Mỹ có thể bãi bỏ tình trạng thường trú nhân của quý vị trong một số điều kiện nhất định. Quý vị phải duy trì tình trạng thường trú nhân nếu muốn sinh sống và làm việc ở Hoa Kỳ hay một ngày nào đó muốn trở thành công dân Hoa Kỳ.

Theo Uscis.gov
Ban Biên Tập MVM

Thương mại

MYVIET INC
 • 25 Tháng Một, 2019
 • Đăng bởi editor
MY VIET MAGAZINE
 • 25 Tháng Một, 2019
 • Đăng bởi editor
USCIS TĂNG PHÍ PHÙ HỢP VỚI CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

USCIS công bố bắt đầu vào ngày 2 tháng 12 sẽ điều chỉnh phí yêu...

 • 7 Tháng Mười Một, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
TRẺ 12 TUỔI CÓ THỰC SỰ AN TOÀN KHI Ở NHÀ MỘT MÌNH?

Một cuộc khảo sát mới cho thấy 12 tuổi có thể là độ tuổi thích...

 • 25 Tháng Mười Một, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
Donal Trum
Chính phủ Trump sẽ xét lợi tức để quyết định visa, thẻ xanh cho di dân

Mới đây, Bản tin của NBC News nói rằng chính phủ của Tổng Thống Donald...

 • 4 Tháng Mười Một, 2018
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
CÁCH ĐẾN MỸ NHANH NHẤT HIỆN NAY ?

Dưới thời tổng thống Trump, dường như phần lớn các visa vào Mỹ bị trì...

 • 22 Tháng Một, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm