Quyền Lợi Dành Cho Trẻ Em Bị Khuyết Tật

 • 21 Tháng Ba, 2019
 • Đăng bởi editor
Nếu con quý vị dưới 18 tuổi thì cũng có thể hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp nếu cháu bị bệnh về thể chất, tâm thần hoặc cả hai mà đáp ứng định nghĩa của Social Security về trẻ em khuyết tật, và nếu thu nhập và tài sản của cháu nằm trong giới hạn cho phép.

Trợ cấp Supplemental Security Income (SSI) dành cho trẻ em khuyết tật
SSI trả tiền hàng tháng cho những người có thu nhập thấp và ít tài sản với điều kiện phải từ 65 tuổi trở lên hoặc bị mù mắt hay khuyết tật. Nếu con quý vị dưới 18 tuổi thì cũng có thể hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp nếu cháu bị bệnh về thể chất, tâm thần hoặc cả hai mà đáp ứng định nghĩa của Social Security về trẻ em khuyết tật, và nếu thu nhập và tài sản của cháu nằm trong giới hạn cho phép. Số tiền SSI được trả ở mỗi tiểu bang sẽ khác nhau bởi vì một số tiểu bang bổ sung thêm tiền vào khoản phụ cấp SSI. Văn phòng Social Security địa phương có thể cho biết thêm thông tin về tổng số tiền SSI được trả ở tiểu bang của quý vị.

Các quy định của SSI về thu nhập và tài sản
Chúng tôi sẽ xét đến thu nhập và tài sản của con quý vị khi quyết định xem cháu có hội đủ điều kiện hưởng trợ cấp SSI hay không. Chúng tôi cũng xét đến thu nhập và tài sản của các thành viên gia đình sống chung nhà với trẻ. Các quy định này được áp dụng nếu con quý vị đang sống ở nhà hoặc đang đi học ở xa nhưng thỉnh thoảng trở về nhà và vẫn thuộc quyền kiểm soát của quý vị. Nếu thu nhập và tài sản của trẻ hoặc của các thành viên gia đình sống chung nhà với trẻ vượt quá mức cho phép thì chúng tôi sẽ từ chối đơn xin trợ cấp SSI của trẻ. Chúng tôi sẽ giới hạn số tiền SSI được trả ở mức $30 khi trẻ đang nằm một cơ sở y tế và được bảo hiểm y tế bao trả việc chăm sóc.

Các quy định của SSI về tình trạng khuyết tật
Con quý vị phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây mới được xem là trẻ em khuyết tật và do đó hội đủ điều kiện hưởng tiền SSI:
• Nếu không bị mù, trẻ phải không có việc làm hoặc có việc làm với lương không quá $1,180/tháng trong năm 2018. Nếu bị mù, trẻ phải không có việc làm hoặc có việc làm với lương không quá $1,970. (Mức lương cho phép này thường thay đổi mỗi năm.)
• Trẻ phải bị bệnh thể chất, tâm thần, hoặc cả hai, dẫn đến bị “giới hạn chức năng rõ rệt và trầm trọng”. Điều này có nghĩa là (các) bệnh trạng này phải gây khó khăn rất nhiều cho hoạt động của con quý vị.
• (Các) tình trạng khuyết tật của trẻ phải kéo dài, hay được chẩn đoán là sẽ kéo dài, ít nhất 12 tháng; hoặc chẩn đoán là sẽ dẫn đến tử vong.
Trách nhiệm cung cấp thông tin về bệnh trạng của con quý vị
Khi quý vị nộp đơn xin tiền SSI cho con mình vì lý do cháu bị khuyết tật, chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị cung cấp thông tin chi tiết về bệnh trạng của trẻ và những ảnh hưởng của bệnh đến khả năng của trẻ trong việc thực hiện các hoạt động hàng ngày. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu quý vị cho phép bác sĩ, giáo viên, chuyên viên trị liệu và các chuyên viên khác gửi cho chúng tôi thông tin về bệnh trạng của con quý vị, nếu có. Nếu quý vị có bất kỳ hồ sơ nào về tình trạng y tế hay học tập của con mình, xin vui lòng mang tới cho chúng tôi. Điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian xem xét đơn xin của quý vị.

Thủ tục sau đó như thế nào?
Chúng tôi sẽ gửi toàn bộ thông tin do quý vị cung cấp đến văn phòng Disability Determination Services (DDS) (Dịch Vụ Xác Định Tình Trạng Khuyết Tật) ở tiểu bang của quý vị. Các bác sĩ và nhân viên được đào tạo của cơ quan tiểu bang này sẽ duyệt xét thông tin và yêu cầu các hồ sơ y tế và học tập của con quý vị cũng như bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác định xem trẻ có đáp ứng tiêu chuẩn khuyết tật của chương trình hay không.
Nếu cơ quan tiểu bang không thể xác nhận tình trạng khuyết tật căn cứ vào thông tin y tế, hồ sơ học tập và các thông tin khác có sẵn thì họ có thể yêu cầu quý vị dẫn con đến để được khám hay kiểm tra. Chúng tôi sẽ trả tiền cho việc khám bệnh hay kiểm tra này.

Chúng tôi có thể trả tiền SSI ngay cho con quý vị
Cơ quan tiểu bang có thể mất từ ba đến năm tháng để quyết định xem con quý vị có đáp ứng các tiêu chuẩn khuyết tật của chương trình hay không. Tuy nhiên, đối với một số bệnh trạng, chúng tôi sẽ bắt đầu trả tiền SSI ngay cho con quý vị cho đến tối đa sáu tháng trong thời gian chờ cơ quan tiểu bang quyết định việc tình trạng khuyết tật của con quý vị có đáp ứng tiêu chuẩn hay không.
Sau đây là một vài bệnh trạng có thể đáp ứng tiêu chuẩn:
• Mù hoàn toàn
• Điếc hoàn toàn
• Liệt não
• Hội chứng Đao
• Loạn dưỡng cơ
• Thiểu năng trí tuệ nặng (trẻ từ 4 tuổi trở lên)
• Nhiễm HIV có triệu chứng
• Cân nặng lúc sinh dưới 2 pound 10 ounce — Chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng thiếu

Thương mại

MYVIET INC
 • 25 Tháng Một, 2019
 • Đăng bởi editor
MY VIET MAGAZINE
 • 25 Tháng Một, 2019
 • Đăng bởi editor
kien-thuc-luat-phap
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT (KÌ 1)

1. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một người qua đời không có di chúc?...

 • 16 Tháng Tư, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
NHỮNG HIỂU LẦM VỀ ĐẠO PHẬT

“There is no way to happiness, happiness is the way” tạm dịch là “không có...

 • 17 Tháng Mười, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
CHOCOLATE NÓNG CHO NGÀY LẠNH

Trong những ngày trời lạnh thế này, cacao nóng (hot chocolate) chính là món thức...

 • 2 Tháng Một, 2020
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
LOVE – TÌNH YÊU

Ta còn quá yêu bản thân mình thì làm sao có thể yêu thêm người...

 • 16 Tháng Tư, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm