Thẻ Xanh Quyền Và Trách Nhiệm (kì I)

 • 15 Tháng Ba, 2019
 • Đăng bởi editor
Với tư cách là một thường trú nhân, quý vị cần phải xem Hoa Kỳ là quê hương mình cũng như phải tôn trọng và tuân thủ pháp luật của quốc gia này. Là một thường trú nhân cũng có nghĩa là quý vị có các quyền và trách nhiệm mới.

Nếu Quý Vị Là Thường Trú Nhân Có Điều Kiện
Có thể quý vị ở Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân có điều kiện (Conditional Resident, hay CR). Quý vị được coi là CR nếu quý vị kết hôn với một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ dưới 2 năm kể từ khi quý vị được chấp thuận tình trạng thường trú nhân. Nếu quý vị có con cái, con cái của quý vị cũng có thể được diện CR. Xem Mẫu Đơn I-751, Đơn Xin Bãi Bỏ các Điều Kiện về Thường Trú để biết hướng dẫn về quy trình nộp hồ sơ cho trẻ em. Một số nhà đầu tư nhập cư cũng là CR. Thường trú nhân có điều kiện (CR) có quyền lợi và trách nhiệm giống như thường trú nhân. Thường trú nhân có điều kiện phải nộp Mẫu Đơn I-751, và nhà đầu tư nhập cư phải nộp Mẫu Đơn I-829, Đơn Xin Loại Bỏ các Điều Kiện Thường Trú của Doanh Nhân (Petition by Entrepreneur to Remove Conditions), trong vòng hai năm kể từ ngày tình trạng thường trú nhân có điều kiện được chấp thuận. Ngày này thường là ngày hết hạn ghi trên Thẻ Thường Trú Nhân. Quý vị nên nộp các mẫu đơn này trong vòng 90 ngày trước khi đến thời hạn hai năm kể từ ngày quý vị có tình trạng thường trú nhân có điều kiện. Nếu không làm như vậy, quý vị có thể mất tình trạng nhập cư.

Quyền Và Trách Nhiệm Của Quý Vị
Là một thường trú nhân, những gì quý vị làm có thể ảnh hưởng đến khả năng trở thành công dân Hoa Kỳ sau này. Quá trình trở thành một công dân Hoa Kỳ được gọi là nhập quốc tịch.
Là một thường trú nhân, quý vị có quyền:

• Sống vô hạn định ở bất cứ nơi nào tại Hoa Kỳ.
• Làm việc tại Hoa Kỳ.
• Sở hữu bất động sản tại Hoa Kỳ.
• Theo học ở những trường công lập.
• Xin bằng lái xe trong tiểu bang hoặc trong khu vực quý vị đang sống.
• Gia nhập vào một số binh chủng của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ.
• Xin hưởng tiền An Sinh Xã Hội (Social Security), tiền Phụ Cấp Bệnh Tật SSI (Supplemental Security Income) và trợ cấp chăm sóc Y tế (Medicare), nếu quý vị hội đủ điều kiện.
• Nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ khi quý vị hội đủ điều kiện.
• Xin thị thực cho chồng hoặc vợ và con cái còn độc thân đến sống ở Hoa Kỳ.
• Xuất nhập cảnh Hoa Kỳ trong một số điều kiện nhất định.

Là một thường trú nhân, quý vị phải:
• Tuân thủ toàn bộ luật pháp của liên bang, tiểu bang và địa phương.
• Đóng thuế thu nhập cho liên bang, tiểu bang và địa phương.
• Phải đăng ký với Sở Quân Vụ (Selective Service) (Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ), nếu quý vị là nam giới từ 18 đến 26 tuổi.
• Duy trì tình trạng nhập cư của mình.
• Luôn mang theo giấy tờ chứng minh tình trạng thường trú nhân của quý vị.
• Mỗi khi chuyển chỗ ở, phải báo địa chỉ mới trên mạng hoặc gửi thư báo địa chỉ mới cho USCIS trong vòng 10 ngày

Thường trú nhân được phát thẻ Thường Trú Nhân hợp lệ (Mẫu Đơn I-551) để chứng minh cho tình trạng hợp pháp của họ ở Hoa Kỳ. Có người gọi thẻ này là “Thẻ Xanh”. Nếu quý vị làm thủ tục nhập cư vào Hoa Kỳ và được nhập cảnh với tư cách thường trú nhân thì quý vị phải trả phí người nhập cư cho USCIS. Quý vị trả phí này trực tuyến thông qua Hệ Thống Nhập Cư Điện Tử USCIS (USCIS ELIS) tại www.uscis.gov/uscis-elis. Xin lưu ý rằng quý vị sẽ không nhận được Thẻ Thường Trú Nhân cho tới khi quý vị trả phí người nhập cư cho USCIS.
Nếu quý vị đã trở thành thường trú nhân bằng cách điều chỉnh trạng thái nhập cư
khi quý vị đang ở Hoa Kỳ thì quý vị chỉ phải trả tiền cho Mẫu Đơn I-485, Đơn Đăng Ký Thường Trú Nhân hay Điều Chỉnh Trạng Thái Nhập Cư, lệ phí nộp hồ sơ và không cần phải trả phí người nhập cư cho USCIS.
Nếu quý vị là một thường trú nhân từ 18 tuổi trở lên, quý vị phải mang theo giấy tờ chứng minh tình trạng nhập cư của mình. Quý vị phải xuất trình giấy tờ cho nhân viên di trú hoặc nhân viên thực thi pháp luật khi có yêu cầu. Thẻ Thường Trú Nhân có thể có hiệu lực trong 10 năm, và quý vị phải gia hạn trước khi nó hết hạn hoặc nếu quý vị đổi họ tên. Để thay thế hoặc gia hạn Thẻ Thường Trú Nhân, quý vị phải nộp hồ sơ Mẫu Đơn I-90, Đơn Xin Thay Thế Thẻ Thường Trú Nhân. Quý vị phải trả lệ phí khi nộp Mẫu Đơn I-90. Quý vị có thể lấy được mẫu đơn này trực tuyến tại www.uscis.gov hoặc gọi điện thoại tới Đường Dây Xin Đơn của USCIS số 1-800-870-3676. Nếu quý vị là thường trú nhân có điều kiện (CR) thông qua diện kết hôn hay diện doanh nhân thì quý vị được cấp thẻ hai năm. Không dùng Mẫu Đơn I-90 để xin kéo dài hoặc gia hạn tình trạng thường trú nhân của quý vị. Thay vào đó, quý vị phải nộp hồ sơ loại bỏ điều kiện trước khi thẻ hết hạn.

Thẻ Thường Trú Nhân của quý vị cho thấy rằng quý vị được phép sinh sống và làm việc ở Hoa Kỳ. Quý vị còn có thể dùng Thẻ Thường Trú Nhân để vào lại Hoa Kỳ sau khi đi du lịch nước ngoài. Nếu quý vị đi khỏi Hoa Kỳ quá 12 tháng, quý vị sẽ phải trình nộp thêm một số giấy tờ để nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ với tư cách là một thường trú nhân.

Theo uscis.gov
Ban Biên Tập MVM

Thương mại

MYVIET INC
 • 25 Tháng Một, 2019
 • Đăng bởi editor
MY VIET MAGAZINE
 • 25 Tháng Một, 2019
 • Đăng bởi editor
Angie-Chau1
MẪU TỰ ANH TÂM TƯ VIỆT

Mẹ đất. Mẫu thượng ngàn. Những người chắt chiu bảo vệ nguồn gốc và văn...

 • 13 Tháng Mười Hai, 2018
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
van-hoa-cafe-tren-the-gioi
KHÁM PHÁ VĂN HÓA SHOP CAFE VÒNG QUANH THẾ GIỚI

Không thanh đạm như trà hay nhiều hương vị như những thức uống khác nhưng...

 • 12 Tháng Sáu, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
Tiem Chuung Cum
TIÊM CHỦNG CÚM CHO NGƯỜI LỚN TUỔI

Tiêm chủng chống cúm mùa (tiêm cúm) được áp dụng hằng năm cho những người...

 • 7 Tháng Mười Một, 2018
 • Đăng bởi editor
Xem thêm
TOP MẪU ĐỒNG HỒ ĐẮT GIÁ NHẤT

Đồng hồ đối với đàn ông như biểu tượng của sự thành đạt còn phụ...

 • 14 Tháng Năm, 2019
 • Đăng bởi editor
Xem thêm